MUSIC & SHOWS

HANS-ERS,

RUTANEN & DILLNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST SHOWS

11/11-17- Folkmusiknatta, Falun (Festival), 12-16/8-17- Festivállier, France (Festival), 06/08-17- Karisma, Undersvik, 13/07-17- Gillhovs kyrka, 06/07-17- Östbjörkastämman,

06/07-17- Folkmusikens Hus, Rättvik, 05/07-17- Bingsjöstämman, 03/07-17- Svabensverk-release, 31/3-17- Falufolk, Falun,

18/2-17- Winter Festival, Herefordshire, UK, 10/8-16- Musikkväll, Östervåla, 20/7-16- Musikkväll, Undersvik,

15/7-16- Pålsgården, Ockelbo, 21/5-16- Vätterfolk, Jönköping, 7/11-15- Folkmusiknatta, Falun (Festival),

9/10-15- Linköpings Folkmusikfestival (Festival), 8/8-15- FolkUngarstämman, Järvsö, 3/7-15- Dansnatta, Delsbostämman,

1/7-15- Tunet, Bingsjöstämman, 21/2-15- Umefolk, Umeå (Festival), 29/10-14- Drömfabriken, Sandviken,

7/11-14- Årets unga folkmusikband, Falun,

Order the CD Here!

Enter your full address in the message field.

CD 50 SEK + 31 SEK in shipment

 
 
 

Email us: info@hrdfolk.se

Call us: +46 72-206 86 22

© 2018 HRDfolk. All Rights Reserved.

Design: Jerker Hans-Ers